Voor meer informatie » 06 21 45 69 73

BenefietvoorNOP

DOELSTELLING STICHTING

Tijdens het voorbereiden en organiseren van evenementen, kwamen wij erachter dat het organiseren en het financieren van activiteiten voor goede doelen niet voor iedereen is weggelegd

Lees Verder

 

Afgeronde projecten:
1: Zinloos geweld
Lees meer

ACTIVITEITEN AGENDA

In 2017 organiseren wij de volgende evenementen:  

 

Donderdag 26 oktober

Indonesische avond

Zaterdag 28 oktober

Cityrun Emmeloord

Zaterdag 4 november

NOP's Got Talent

Zaterdag 9 december

Gala Benefiet Avond

 

ONZE GOEDE DOELEN

Lopende projecten:
1: Een rolstoelbus voor Mathijs
2: Sfeerverbetering Wittesteijn
3: Strandrolstoelen
4: Speel-o-teek Emmeloord
5: Binnentuin Talma Hof
6: Beleef TV voor 't Kompas te Urk
Lees meer

Buienradar

Door het insturen van ons inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Aan inschrijving kan geen recht op definitieve deelname worden ontleend. Na uw volledige en correct ingevulde schriftelijke inschrijving ontvangt u als bevestiging van uw reservering een factuur. Uw boeking is pas definitief als wij het verschuldigde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn hebben ontvangen.

Als u niet tijdig betaald, vervalt uw inschrijving en heeft de organisatie het recht andere belangstellenden in de te delen. Uw betalingsverplichting komt daarbij niet te vervallen!

Annuleren is alleen mogelijk als deze 2 weken voor aanvang van het evenement schriftelijk wordt ingediend. Bij tijdige annulering wordt de gedane betaling teruggestort. Bij annulering vallend binnen de 2 weken voor aanvang van het evenement wordt er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Indien het voor ons niet mogelijk is voor u een plaats te reserveren, krijgt u van ons hierover schriftelijk bericht. Eventueel al betaalde gelden worden dan volledig terugbetaald.

Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden.

De markt vangt aan om 11.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Uiterlijk om 10.00 uur moet u uw kraam aan het inrichten zijn en u dient pas de kraam te gaan ontruimen na beëindiging van de markt. Uw plaats voor uiterlijk gereserveerd tot 10.30 uur.

Parkeren achter de kraam is enkel toegestaan waar dit mogelijk is. Hiervoor dient vooraf toestemming worden aangevraagd bij de organisatie.

Het is niet toegestaan pennen in de grond te slaan. Gebruik als ballast jerrycans gevuld met water of iets dergelijks.

Uw standplaats of kraam mag niet naar voren worden uitgebouwd. De balk is maatgevend.

Wij kunnen niet iedereen een hoekplaats toekennen omdat deze maar beperkt beschikbaar zijn. Het is wel mogelijk om naast een kraam een of meerdere meters grondplaats te huren. Op deze manier bent u verzekerd van een hoekplaats.

De organisatie zorgt voor electriciteitspunten voor diegenen, die op het inschrijfformulier hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Gebruik van eigen generatoren is niet toegestaan. U dient zelf te zorgen voor een deugdelijke en veilige geaarde kabelhaspel van minimaal 50 meter. Het aansluiten op de aanwezige elektriciteitsvoorziening gebeurt geheel op eigen risico. Eventuele schade aan materiaal van de organisatie en/of Gemeente door ondeugdelijk materiaal, kan op u worden verhaald.

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden gesteld voor schade aan apparatuur en/of goederen ten gevolge van het niet correct functioneren van de elektriciteitsvoorziening.

U bent verplicht zelf zorg te dragen voor alle benodigde verzekeringen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of diefstal tijdens de markt.

Wanneer u met warmtebronnen werkt, moet u voldoen aan de wettelijke normen en indien de voorschriften dit voorschrijven, gekeurd zijn. De brandweer zal hierop controleren. Denk bij het bepalen van het aantal meters grondplaats aan trekbomen, deze moeten uitgeklapt zijn voor de brandweer i.v.m. inspectie.

Marktkooplui die etenswaren verkopen dienen op de hoogte te zijn van de gestelde normen die de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit voorschrijft en deze opvolgen. De organisatie neemt hierin geen enkele verantwoordelijkheid. Wij verwijzen hier naar de volgende websitepagina: https://www.vwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-eten-en-drinken/dossier/vrijmarkten-en-evenementen/belangrijkste-eisen-levensmiddelen.

Alle vormen van opgelegde belastingen, boetes en schades, incl. toegebracht door wind, regen etc. komen voor risico van de deelnemer, ook als deze door u toedoen aan de organisatie worden opgelegd.

Daar wij alle kooplieden een goede verkoop wensen, hebben wij ons de verplichting gesteld aan branchebescherming te doen. In verband met die branchebescherming dient u alle verkoopwaar duidelijk en volledig op uw inschrijving te vermelden. Niet ingeschreven artikelen mogen daarom niet verkocht worden. De organisatie zal hierop toezien.

Er dient ter alle tijde een doorgang van een minimale breedte van 1 meter vrijgehouden te worden voor elke toegangsdeur van aangrenzende panden gelegen aan het evenemententerrein.

De organisatie is niet aansprakelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen of tegenvallende omzet door welke omstandigheden dan ook.

Na beëindiging van de markt bent u verplicht uw reststoffen en ander afval mee te nemen. Bij niet nakomen hiervan, zullen wij u de door ons gemaakte kosten bij u in rekening brengen.

In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is het woord van de organisatie en/of marktmeester bindend. U bent verplicht hun instructies op te volgen.

Bij het niet nakomen van deze voorwaarden of wanordelijk gedrag is de organisatie gerechtigd de deelnemer direct van de markt te verwijden en van verdere deelname aan andere markten of braderieën uit te sluiten.

LAATSTE NIEUWS

Radio Emmeloord
Luister nu ook live naar Radio Emmeloord
Link

 

Indonesische avond
Heeft u ook zin in een indonesische avond in verzorgingshuis Talma Hof te Emmeloord?
Lees meer

 

Kaartverkoop
De online kaartverkoop van Cityrun Emmeloord en Gala BenefietvoorNOP is begonnen! Klik in het menu op Kaartverkoop om je kaarten te kopen voor deze evenement(en).

 

Cityrun Emmeloord
Hardlopen is gezond, en leuk tijdens de Cityrun Emmeloord! Ren door de mooiste gebouwen van Emmeloord!
Lees meer

 

Pasar Malam 2017
De verslag van Pasar Malam 2017 staat online 
Lees meer

 

Gala BenefietvoorNOP
Aan het einde van het jaar vieren we de geslaagden projecten dmv een prachtig Gala, het Gala BenefietvoorNOP
Lees meer


LOPENDE PROJECTEN

Speel-o-theek Emmeloord     Binnentuin Talma Hof     BeleefTV Kompas Uw project?  
Speel o teek   Talma Hof 1   Beleef TV 2 Question mark blackandwhite  
Lees meer   Lees meer   Lees Meer  Lees meer  
             
Rolstoelbus voor Mathijs   Sfeerverbetering Wittesteijn   Strandrolstoelen    
rolstoelbus2   Wittesteijn 1   Strandrolstoel    
Lees meer   Lees meer   Lees meer    

 


 

CONTACTINFORMATIE VOLG ONS OP FACEBOOK CONTACTFORMULIER
     

Recent comments