Voor meer informatie » 06 21 45 69 73

BenefietvoorNOP

DOELSTELLING STICHTING

Tijdens het voorbereiden en organiseren van evenementen, kwamen wij erachter dat het organiseren en het financieren van activiteiten voor goede doelen niet voor iedereen is weggelegd

Lees Verder

 

Afgeronde projecten:
1: Zinloos geweld
Lees meer

ACTIVITEITEN AGENDA

In 2017 organiseren wij de volgende evenementen:  

 

Donderdag 26 oktober

Indonesische avond

Zaterdag 28 oktober

Cityrun Emmeloord

Zaterdag 4 november

NOP's Got Talent

Zaterdag 9 december

Gala Benefiet Avond

 

ONZE GOEDE DOELEN

Lopende projecten:
1: Een rolstoelbus voor Mathijs
2: Sfeerverbetering Wittesteijn
3: Strandrolstoelen
4: Speel-o-teek Emmeloord
5: Binnentuin Talma Hof
6: Beleef TV voor 't Kompas te Urk
Lees meer

Buienradar

het Duet Kopjes31

Het doel van Stichting Benefiet voor NOP.

Tijdens het voorbereiden en organiseren van evenementen, kwamen wij erachter dat het organiseren van activiteiten voor goede doelen en het zoeken van financiële -en of materiele steun hiervoor niet voor elke organisatie  is weggelegd.
Vaak weet men niet de weg die je hiervoor moet bewandelen. Als stichting werken wij niet voor particuliere doelen!!
Om ook voor die instanties die niet over de mogelijkheden beschikken, het slagen van een benefiet-activiteit mogelijk te maken, hebben wij begin juli 2016 op het kantoor van notaris Prummel in Emmeloord, de stichting: BenefietvoorNOP opgericht.

Als stichting werken wij binnen de grenzen van de Noordoostpolder.
Wij zoeken zelf naar objecten en doelen, maar men kan ook met ons contact opnemen en een verzoek tot steun indienen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Aanvragen van particulieren kunnen niet worden gehonoreerd!

Na het eerste contact, gaan wij kijken wat wij met een eventuele aanvraag kunnen doen.
Binnen 2 weken hoort men, of wij iets voor elkaar kunnen betekenen.

Doelstelling van de stichting is, zonder winstbejag, instellingen mogelijkheden bieden om doelen te bereiken.

De stichting is er voor organisaties, verenigingen en instellingen.

 1. Activiteiten

  Het organiseren van evenementen en bezigheden, waarvan de eventuele opbrengst volledig ten goede komt aan het goede doel.
  Dit kunnen eendaagse zaken zijn, maar meerdaagse acties zijn evengoed mogelijk.Via onze website: www.benefietvoornop.nl en onze pagina op Facebook maken wij onze activiteiten bekend, al dan niet met hulp van de lokale en regionale media.
  De activiteiten vinden enkel en alleen plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Noordoostpolder.

Organisatiestructuur

Voorzitter :  

Fondsenwerving, Sponsoring & Social Media                            Alex Jacobs
Secretaris :                            

Website                                                                                      Nathalie Meijer
Penningmeester :                  

Financieel Adviseur & Vergunningen                                         Marchel Veneman

Algemeen Bestuursleden

Presentatie, Communicatie, Organisatie & uitvoering                Jannes Punter

Creatief Commercieel Coach & Sponsoring:                              Cor Hannema


Het bestuur zal in onderling overleg, de taken die voortvloeien uit het organiseren en opzetten van acties, verdelen.
De basistaken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.
De bestuurders voeren hun taken uit, op vrijwillige basis.
De stichting is opgericht begin juli 2016, ten kantore van Notariskantoor Prummel in Emmeloord en heeft geen winstoogmerk.

Financiering

De stichting zal het vermogen vormen vanuit de volgende opties:
opbrengsten te organiseren evenementen
opbrengsten fondsenwerving
aanvragen van subsidies
donaties
schenkingen
legaten
giften
alle andere verkrijgingen en baten

 1. Vermogensbeheer

  Jaarlijks legt de stichting middels een beknopt jaarverslag, verantwoording af over de besteding van de binnengekomen geldelijke middelen.
  Op onze website www.benefietvoornop.nl is de verantwoording over een lopend boekjaar vanaf 1 maart in het volgende boekjaar in te zien. (verantwoording boekjaar 2016 staat vanaf 1 maart 2017 op de site)

  Indien het bestuur van de Stichting Benefiet voor Nop, besluit de stichting te ontbinden, zal het eventuele positieve saldo van de stichting, worden overgemaakt, naar een  stichting met een vergelijkbare instelling en ANBI-status, dit bij meerderheid binnen het bestuur.

LAATSTE NIEUWS

Radio Emmeloord
Luister nu ook live naar Radio Emmeloord
Link

 

Indonesische avond
Heeft u ook zin in een indonesische avond in verzorgingshuis Talma Hof te Emmeloord?
Lees meer

 

Kaartverkoop
De online kaartverkoop van Cityrun Emmeloord en Gala BenefietvoorNOP is begonnen! Klik in het menu op Kaartverkoop om je kaarten te kopen voor deze evenement(en).

 

Cityrun Emmeloord
Hardlopen is gezond, en leuk tijdens de Cityrun Emmeloord! Ren door de mooiste gebouwen van Emmeloord!
Lees meer

 

Pasar Malam 2017
De verslag van Pasar Malam 2017 staat online 
Lees meer

 

Gala BenefietvoorNOP
Aan het einde van het jaar vieren we de geslaagden projecten dmv een prachtig Gala, het Gala BenefietvoorNOP
Lees meer


LOPENDE PROJECTEN

Speel-o-theek Emmeloord     Binnentuin Talma Hof     BeleefTV Kompas Uw project?  
Speel o teek   Talma Hof 1   Beleef TV 2 Question mark blackandwhite  
Lees meer   Lees meer   Lees Meer  Lees meer  
             
Rolstoelbus voor Mathijs   Sfeerverbetering Wittesteijn   Strandrolstoelen    
rolstoelbus2   Wittesteijn 1   Strandrolstoel    
Lees meer   Lees meer   Lees meer    

 


 

CONTACTINFORMATIE VOLG ONS OP FACEBOOK CONTACTFORMULIER
     

Recent comments