Welkom bij Stichting BenefietvoorNOP

Beste Lezers en lezeressen van onze website.

De Stichting BenefietvoorNOP is een jonge zogenaamde “goede doelen” organisatie met een fiscale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.

“Benefiet” betekent “activiteit voor een goed doel”.

Het kader waarbinnen De Stichting BenefietvoorNOP is opgericht is de zorg om elkaar en de betrokkenheid bij elkaar binnen de mooie Noordoostpolder. Daar geeft ze invulling aan door het organiseren van activiteiten om goede doelen binnen de grenzen van de Noordoostpolder mogelijk te maken.

Hoe werkt het:

Organisaties, instellingen en verenigingen kunnen zich aanmelden met een verzoek om een activiteit te organiseren voor een goed doel. Er volgt een gesprek met de indieners voor een aanvullende toelichting. Na het gesprek wordt gekeken of er een passende activiteit georganiseerd kan worden. Met “passend” wordt onder andere bedoeld:

• Kan de activiteit voldoende middelen opleveren om het
goede doel mogelijk te maken.
• Zijn of worden de eventueel te maken kosten gedekt door
de indieners en/of door sponsoren en/of donateurs.

Want de volledige opbrengst moet ten goede komen aan het goede doel.

Samenwerken:
De Stichting BenefietvoorNOP zoekt ook naar samenwerking op gebied van sponsoring en fondsenwerving. Want bij sommige activiteiten gaat de kost nu eenmaal voor de baat aan. De Stichting zal zelf geen facturen betalen. Maar ze zal zich, samen met de indiener van het goede doel, maximaal inspannen om partners te vinden die bepaalde kosten voor hun rekening willen nemen. Want wat is er mooier dan een samenwerking gericht op het mogelijk maken van het goede doel.

Oproep:
Langs deze weg doet de Stichting BenefietvoorNOP een oproep aan bestuurders van organisaties, verenigingen en instellingen in de Noordoostpolder om zich te melden met een goed doel. Dat kan via het contactformulier op onze website www.benefietvoornop.nl. Het bestuur gaat graag met u in gesprek om samen te kijken wat de Stichting BenefietvoorNOP voor u kan betekenen.

Vrijwilligers:
De Stichting BenefietvoorNOP werkt alleen maar met vrijwilligers en onbezoldigde bestuursleden. Vele handen maken licht werk. Vandaar dat er altijd behoefte is aan mensen die het mooie werk van de Stichting omarmen. Vandaar dat wij voor onze vrijwilligers en voor mensen die de Stichting beter willen leren kennen eind februari een gezellige avond organiseren. Tijdens die avond zal ook gevraagd worden naar ideeën en suggesties. Het programma staat vanaf medio februari op onze website met een mogelijkheid om je hiervoor aan te melden.

Vragen, suggesties:
Niet uniek als “goede doelen” organisatie. Maar wel heel erg gedreven en betrokken bij het wel en wee in de Noordoostpolder. De Stichting BenefietvoorNOP draagt daar aan bij met zinvolle activiteiten. Hoe ze dat kunnen doen…… alle suggesties en vragen zijn welkom. Je kunt daarvoor het contactformulier op onze website gebruiken.

Graag tot ziens.