Slider

Inschrijfformulier Moederdagbraderie (link)

Inschrijfformulier Vaderdagbraderie (link)

Beste  bezoekers van Stichting BenefietvoorNOP.

Namens het voltallige Bestuur en alle vrijwilligers willen ik u het allerbeste wensen met veel geluk en gezondheid voor 2019! 

Een jaar waarin onze Stichting in de afwerking zit om twee projecten af te ronden t.w. de Rolstoelbus en de Lounge set voor ’s Heerenloo.

Mooie evenementen door onze Stichting georganiseerd, hebben het mogelijk gemaakt om deze twee projecten af te kunnen sluiten.

2018 is een jaar geweest, waarin onze Stichting enkele kleine wisselingen in het Bestuur heeft gehad en waar nu het team weer op volle sterkte is.

2018 is ook een jaar geweest van mooie evenementen, waaronder onze braderieën, Pasar Malam en de Multi Culti Buffet Show. Wij kijken dan ook met een goed gevoel terug op 2018.

Maar………………………..

We staan aan de vooravond van het nieuwe jaar: 2019

Dit is een jaar waarin wij zeggen Stichting BenefietvoorNOP 3.0 komt eraan.

We zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen van onze evenementen en projecten voor het nieuwe jaar.

Een jaar waarin U als bezoeker van onze website, maar ook als inwoner van de mooie Noordoostpolder zult gaan zien, dat wij proberen vaste voet op de polderbodem te zetten door meer projecten te krijgen en daarvoor mooie, kleine, grote en leuke evenementen kunnen en mogen organiseren. Meer naamsbekendheid en nog meer samenwerken met organisaties, instellingen, verenigingen en bedrijven.

Kortom houdt onze website, onze Social Media (Facebook en Twitter), maar ook de Media in de gaten.

Rest mij u nog een goed, gelukkig en gezond 2019 toe te wensen.

Alex Jacobs
Voorzitter

Evenementen

Sponsoren

Website

Samenwerking StEP Groendag

Evenementen

Dankzij onze vrijwilligers, ons netwerk, onze sponsoren en alle anderen die ons een warm hart toedragen zijn wij in staat om mooie evenementen te organiseren zoals het Multi Culti Buffet Show en de Winterbraderie. Met de opbrengsten van deze evenementen worden de projecten mogelijk gemaakt.

Binnenkort gaan we in gesprek met bedrijven, organisaties en instellingen om zogenaamde “maatwerk” evenementen binnen de organisatie te organiseren. Binnen bijna iedere instelling en bedrijf hebben medewerkers wel een goed doel waar ze zich voor willen inzetten. Vaak ontbreekt de tijd en de mogelijkheden om dit op te pakken. De vrijwilligers hebben wel die tijd en de mogelijkheden.

Natuurlijk; voor een leefbare samenleving is het belangrijk dat de grote landelijke acties voor bijvoorbeeld het KWF, de Harststichting, het ALS centrum, enzovoort, met giften worden ondersteund. Maar voor een leefbare Noordoostpolder is het ook belangrijk dat ook lokale goede doelen mogelijk worden. De Stichting BenefietvoorNOP is opgericht om dit te koppelen aan mooie evenementen die mensen graag bezoeken en plezier aan beleven. Daarin worden we ondersteund door sponsoren die met veel creativiteit en inzet worden gekoesterd.

 

Sponsoren

Website

Onze vernieuwde website is mogelijk gemaakt door IT Sociaal met behulp van onze websitebeheerder Patrick van Dijk. Hier kunt u nog veel meer informatie vinden. Misschien vindt u het leuk om mee te denken of vrijwilliger te worden. Ook kan er via de website een Goed Doel worden aangemeld. Misschien bent u geraakt door onze projecten en wilt u als bedrijf of ondernemer meehelpen om deze te verwezenlijken. Meldt u via de website en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Namens het betuur

Alex Jacobs
Voorzitter

Optreden Ancora

Zet zaterdag 11 mei 2019 in de agenda want Ancora komt speciaal optreden op de Moederdagbraderie!

Sluit Menu