Werkgebied

Stichting BenefietvoorNOP heeft als werkgebied de Noordoostpolder.

Hier kan iedereen met ons contact opnemen en/of een verzoek tot steun of een hulpvraag indienen.

We hebben een non-profit beleid, daarentegen willen we juist als basis een sterke commerciële creatieve geldstroom realiseren.

Het doel is om financieel succes op de activiteiten op een hoogst mogelijk niveau te tillen, hierdoor realiseren we een win/win, breed draagvlak, financiële en promotieve successen voor de plaatselijke ondernemers en de goede doelen.

De aanpak van BenefietvoorNOP is in grote lijnen het tegenovergestelde dan de overige al bestaande stromen die van Top Down werken.

Wij werken juist Bottom Up, dit is van bedrijfsleven, particulieren en werkvloer naar boven. uitgaande dat alle betrokken partijen, plus het goede doel hier wel bij varen.

In plaats alleen vragen, krijgen, hebben, collecteren en werven van gelden, wegen wij en meten wij, wat zit er voor win / win en succes in voor alle partijen.
Plus dat een ieder staat voor zijn eigen inbreng en zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.

Uitgangspunt is dat er evenveel aan waarde in geld, dienst, reclame, Radio, TV en Social Media bij de donateurs en de sponsoren terugkomt, dit ten opzichte van wat er aan waarde is gedoneerd aan het vooraf bekende lokale goede doel.

De binnengekomen verzoeken, worden door ons bekeken en getoetst.
Binnen 2 weken laten we weten wat Stichting BenefietvoorNOP kan betekenen, of de aanvraag aanneemt of dat we advies geven en/of bijstaan, om op een andere manier de weg naar succes te bewandelen.

Het organiseren van evenementen en projecten, waarvan de opbrengsten volledig ten goede komen aan het goede doel of door ons te bepalen projecten in de Noordoostpolder.

Via onze website: ​www.benefietvoornop.nl​, Facebook en Twitter maken wij onze activiteiten bekend en met hulp van de lokale en regionale media.

De activiteiten vinden enkel en alleen plaats binnen de Noordoostpolder.
De stichting is er voor organisaties, verenigingen, instellingen maar niet voor particulieren!

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen via de mail: ​info@benefietvoornop.nl

De stichting zal zijn vermogen vormen vanuit de volgende opties:

  • Opbrengsten met te organiseren evenementen
  • Win/win met ondernemers
  • Opbrengsten fondsenwerving
  • Aanvragen van subsidies
  • Donaties
  • Schenkingen
  • Legaten
  • Giften
  • Club van 100
  • Alle andere verkrijgingen en baten.